ماموریت ها و چشم انداز ها

  • حفظ محیط زیست، بهبود مستمر عملکرد ایمنی و بهداشت با تأکید بر پیشگیری و کنترل عوامل زیان آور

  • ارتقاء جایگاه شرکت و توسعه سهم بازار و سبد پروژه ها از طریق رقابت سالم و حضور فعالانه در سطح کشور و بین الملل و همچنین ایجاد شرایط همکاری و مشارکت با شرکت ها و سازمان های مطرح جهان

  • مدیریت بهینه سرمایه انسانی از طریق ایجاد فرصت های برابر در محیطی امن، بالنده و کارآفرین به منظور توانمند سازی مدیران و کارکنان، ارتقاء سطح علمی و تخصصی، حمایت از نیروهای موثر و اندیشه های خلاقانه آنان.

  • بهبود در اجرا و تحویل پروژه ها و بهره مندی از توانمندی های فنی و قابلیت های مدیریت پروژه به منظور کاهش زمان و هزینه های پروژه توأمان با بهبود کیفیت.

تماس با ما

(+98 21) 88033086 فکس:
(+98 21)88613300تلفن:

آدرس کارخانه: البرز، کیلومتر 20 جاده ماهدشت به اشتهارد، شهرک صنعتی کوثر، میدان شهید دکتر فخری زاده، خیابان ابتکار گوگل مپ

آدرس ازمایشگاه: البرز، کیلومتر 20 جاده ماهدشت به اشتهارد، شهرک صنعتی کوثر، میدان شهید دکتر فخری زاده، خیابان ابتکار، آزمایشگاه فراگستر بیستون گوگل مپ

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - خیابان بزرگراه کردستان - خیابان شیراز جنوبی - کوچه یاس ۱۸ گوگل مپ