پایه‌های بالاسری خطوط مترو و راه‌آهن

پایه‌های بالاسری خطوط مترو و راه‌آهن

تأمین، حمل و نصب پایه های فلزی برق بالاسری و اجرای فونداسیون بتنی عنوان بخشی از پروژه های انجام شده: 1. تأمین پایه های برق بالاسری محل اجرا:خط 1 مترو اصفهان کارفرما:شرکت مپنا ریلی 2. حمل و نصب پایه های فلزی برق بالاسری و اجرای فونداسیون بتنی محل اجرا:خط 1 مترو اصفهان کارفرما:شرکت مپنا ریلی

پایه‌های بالاسری خطوط مترو و راه‌آهن

تماس با ما

(+98 21) 88033086 فکس:
(+98 21)88613300تلفن:

آدرس کارخانه: البرز، کیلومتر 20 جاده ماهدشت به اشتهارد، شهرک صنعتی کوثر، میدان شهید دکتر فخری زاده، خیابان ابتکار گوگل مپ

آدرس ازمایشگاه: البرز، کیلومتر 20 جاده ماهدشت به اشتهارد، شهرک صنعتی کوثر، میدان شهید دکتر فخری زاده، خیابان ابتکار، آزمایشگاه فراگستر بیستون گوگل مپ

آدرس دفتر مرکزی: ایران - تهران - خیابان بزرگراه کردستان - خیابان شیراز جنوبی - کوچه یاس ۱۸ گوگل مپ